Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym

Podczas codziennych aktywności możemy przypadkowo wyrządzić szkodę osobom trzecim. Przykładem jest nieumyślne zbicie szyby lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Aby ochronić się przed finansowymi skutkami takiego działania, warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Ochrona może obejmować nasze działanie w domu lub poza nim, a także dotyczyć działania naszego dziecka, psa lub kota.

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym odnosi się do sytuacji, które powodują straty u osób trzecich. Obejmuje to szkody rzeczowe i osobowe, a więc uszkodzenia mienia oraz obrażenia ciała. Należy podkreślić, że ten rodzaj polisy, zgodnie ze swoją nazwą, chroni nas podczas czynności wykonywanych w życiu prywatnym, a nie związanych z naszym zawodem. Często występującym zdarzeniem tego typu jest zalanie mieszkania sąsiada, na przykład, przez nagłe uszkodzenie pralki albo zmywarki. Takich awarii nie sposób przewidzieć, dlatego możemy liczyć na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Pozwala to zapewnić komfort psychiczny dla siebie i swoich bliskich.

Inne typowe sytuacje, które obejmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, są następujące:

– pogryzienie sąsiada przez psa,

– zniszczenie odzieży przez kota,

– stłuczenie szklanych przedmiotów,

– zbicie szyby przez dziecko,

– zarysowanie samochodu,

– kontuzja podczas uprawniania sportu.

– uszkodzenie telewizora lub komputera.

Wyłączenia odpowiedzialności

Należy pamiętać, że polisa OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód, jakie wyrządzimy sobie sami albo będą one dotyczyć osób dla nas bliskich. W szczególności jest to związane ze stratami poniesionymi przez osoby należące do wspólnego gospodarstwa domowego, czyli małżonków lub dzieci. Firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów zniszczeń wyrządzonych w sposób celowy lub poprzez nasze niedbalstwo. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą również działań podejmowanych pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Nowoczesne narzędzia online

U różnych ubezpieczycieli zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym będzie nieco inny. Dlatego przed zawarciem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w razie wątpliwości skonsultować z pracownikiem wybranej firmy ubezpieczeniowej. Możliwości ubezpieczenia można też sprawdzać na stronach internetowych ubezpieczycieli, którzy oferują coraz szersze możliwości zakupu polis online. Niektóre firmy pozwalają nawet na rejestrację indywidualnego konta zawierającego funkcjonalności na wzór serwisów bankowości elektronicznej. Jest to nowoczesny sposób zarówno na zapoznanie się ze szczegółową ofertą, jak i pełną obsługą różnych produktów ubezpieczeniowych.

Jakie propozycje przedstawia Ergo Hestia w kwestii assistance

Assistance jest jedną z opcji dodatkowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Jego podstawą jest holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe tworzy swoje warianty, wśród których mogą wybierać klienci. Co w takim razie proponuje ERGO Hestia?

Assistance w razie wypadku w ERGO Hestia

Tak jak zostało to już wspominane wyżej fundamentem assistance jest holowanie pojazdu. ERGO Hestia już w podstawowej wersji (najprostszej) zapewnia swoim klientom taką usługę, które obejmuje:

– W Polsce do 500 km od miejsca zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego;

– Za granicą do 250 km.

Ważne! Limity łączą się. Oprócz samego, wskazanego już holowania, klient, który wybierze ten wariant assistance w zakresie proponowanych usług ma również:

– Pojazd zastępczy: z limitami dni wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia; 

– Transport przyczepy; 

– Odbiór i dostarczenie pojazdu; 

– Kontynuacja podróży do 100 km;

– Inne, takie jak: próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, opieka psychologa, parking strzeżony (do 300 zł), zakwaterowanie (do 3 dni), złomowanie, zmiennik kierowcy, transport ubezpieczonego oraz roweru. 

W każdym z wymienionych przypadków mogą wystąpić dodatkowe limity i ograniczenia, niż te już wskazane, dlatego każdorazowo warto przed zawarciem umowy zapoznać się z OWU, tak aby być świadomym, jaką mamy ochronę. Jako że assistance ERGO Hestia w razie wypadku jest podstawowym wariantem, towarzystwo to w swoich OWU wymienia zdarzenia, które dają prawo do skorzystania z tej opcji. Wśród nich wymienia się przede wszystkim zderzenie się pojazdów, nagłe zetknięcie się pojazdu ze zwierzętami czy osobami, a także innymi rzeczami, wandalizm, pożar, wybuch, itp. oraz kradzież pojazdu lub jego części.

Assistance w razie awarii w ERGO Hestia

Kolejną opcją proponowaną przez ERGO Hestia w zakresie assistance jest awaria. Zakres ten jest bardzo podobny do tego, który obejmuje wypadek. Różnica występuje zazwyczaj w limitach. Dotyczy to:

– Pojazdu zastępczego: zakres jak w wariancie “wypadek”, ale możliwe jest skorzystanie nie więcej niż 2 razy w ciągu okresu ubezpieczenia;

– Holowania pojazdu, transportu przyczepy, odbioru i dostarczenia pojazdu: zakres jak w wariancie “wypadek” ale możliwe jest skorzystanie nie więcej niż 2 razy w ciągu okresu ubezpieczenia;

W pozostałych przypadkach zakresowych limity są takie same.

Klienci ERGO Hestia mają więc możliwość skorzystania z assistance wypadek lub assistance awaria, ale również mogą te dwa warianty połączyć.

Assistance TURBO w ERGO Hestia

ERGO Hestia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i proponuje rozszerzenie tych pakietów. Zakresowo są one bardzo podobne, ale limity znacznie już zwiększone. Główny przykładem może być holowanie pojazdu, które w Polsce jest bez limitu km, a w Europie do 1 500 km. Ważne jest, że limity się łączą.

Ubezpieczenie domu i mieszkania w ERGO Hestii

ERGO Hestia jest jedną z najpopularniejszych firm obecnie działających na rynku ubezpieczeniowym. Swoim klientom proponuje szereg różnorodnej ochrony. Dlatego to właśnie tutaj klienci mogą skorzystać z kompleksowej ochrony, od ubezpieczenia pojazdu, poprzez mieszkanie czy dom, aż do życia i zdrowia. Oczywiście stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ale na popularności zyskuje również ubezpieczenie mienia, a dokładnie polisa mieszkaniowa. Co zatem w tej kwestii proponuje ERGO Hestia swoim klientom?

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

ERGO Hestia tak, jak i inne towarzystwa ubezpieczeniowe w przedmiocie polisy mieszkaniowej, oprócz samej nieruchomości w postaci domu, mieszkania czy szeregówki proponuje swoim klientom również opcje dodatkowe. Wśród nich można wymienić:

– Budynek gospodarczy (znajdujący się na posesji);

– Wyposażenie (nazywane również jako ruchomości domowe lub mienie ruchome);

– Rzeczy osobiste;

– Antyki, kolekcje, dzieła sztuki;

– Architektura ogrodu.

I wariant polisy mieszkaniowej

ERGO Hestia w kwestii polisy mieszkaniowej, podobnie jak w innych przypadkach, daje możliwość wyboru swoim klientom zakresu zgodnie z proponowanym wariantem. Możliwości wyboru jest 3. Każdy kolejny zawiera w sobie dodatkowe ryzyka, dzięki czemu ochrona ta staje się pełniejsza. W tym podstawowym można wyróżnić ubezpieczenie od:

– Od ognia i zdarzeń losowych; 

– Od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

W dodatkowych usługach, których koszt wykonania pokrywa ERGO Hestia wyróżnia się wymianę zabezpieczeń w ubezpieczeniu mienia od kradzieży, usunięcia pozostałości po szkodzie oraz powołanie rzeczoznawców do oceny skutków szkody.

II wariant polisy mieszkaniowej

W kolejnym — II wariancie, oprócz już wyżej wskazanych punktów dołożone są następująco rozszerzenia:

– Ubezpieczenie mienia od przepięć i rozmrożeń; 

– Ubezpieczenie mienia od wandalizmu; 

Z kolei w dodatkowych usługach dołożone zostało poszukiwanie przyczyn szkody – w ubezpieczeniu mienia od ognia i zdarzeń losowych.

III wariant polisy mieszkaniowej

Ostatnim możliwym do wyboru wariantem jest opcja III. Jest to najszerszy pakiet, który oprócz ryzyk wskazanych w I i II wariancie zawiera dodatkowo:

– Wszystkie zdarzenia, które nie są wyłączone od odpowiedzialności w OWU; 

– Ubezpieczenie mienia od również kradzieży zwykłej. 

Wariant ten nazywano jest wariantem all risk. Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje niemalże wszystkie ryzyka, które oczywiście nie są wyłączone od odpowiedzialności. Warto jednak zapoznać się każdorazowo z OWU, aby być w pełni świadomym, w jakich okolicznościach taka ochrona będzie nas obowiązywać.