Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym

Podczas codziennych aktywności możemy przypadkowo wyrządzić szkodę osobom trzecim. Przykładem jest nieumyślne zbicie szyby lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Aby ochronić się przed finansowymi skutkami takiego działania, warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Ochrona może obejmować nasze działanie w domu lub poza nim, a także dotyczyć działania naszego dziecka, psa lub kota.

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym odnosi się do sytuacji, które powodują straty u osób trzecich. Obejmuje to szkody rzeczowe i osobowe, a więc uszkodzenia mienia oraz obrażenia ciała. Należy podkreślić, że ten rodzaj polisy, zgodnie ze swoją nazwą, chroni nas podczas czynności wykonywanych w życiu prywatnym, a nie związanych z naszym zawodem. Często występującym zdarzeniem tego typu jest zalanie mieszkania sąsiada, na przykład, przez nagłe uszkodzenie pralki albo zmywarki. Takich awarii nie sposób przewidzieć, dlatego możemy liczyć na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Pozwala to zapewnić komfort psychiczny dla siebie i swoich bliskich.

Inne typowe sytuacje, które obejmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, są następujące:

– pogryzienie sąsiada przez psa,

– zniszczenie odzieży przez kota,

– stłuczenie szklanych przedmiotów,

– zbicie szyby przez dziecko,

– zarysowanie samochodu,

– kontuzja podczas uprawniania sportu.

– uszkodzenie telewizora lub komputera.

Wyłączenia odpowiedzialności

Należy pamiętać, że polisa OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód, jakie wyrządzimy sobie sami albo będą one dotyczyć osób dla nas bliskich. W szczególności jest to związane ze stratami poniesionymi przez osoby należące do wspólnego gospodarstwa domowego, czyli małżonków lub dzieci. Firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów zniszczeń wyrządzonych w sposób celowy lub poprzez nasze niedbalstwo. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą również działań podejmowanych pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Nowoczesne narzędzia online

U różnych ubezpieczycieli zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym będzie nieco inny. Dlatego przed zawarciem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w razie wątpliwości skonsultować z pracownikiem wybranej firmy ubezpieczeniowej. Możliwości ubezpieczenia można też sprawdzać na stronach internetowych ubezpieczycieli, którzy oferują coraz szersze możliwości zakupu polis online. Niektóre firmy pozwalają nawet na rejestrację indywidualnego konta zawierającego funkcjonalności na wzór serwisów bankowości elektronicznej. Jest to nowoczesny sposób zarówno na zapoznanie się ze szczegółową ofertą, jak i pełną obsługą różnych produktów ubezpieczeniowych.