Jakie propozycje przedstawia Ergo Hestia w kwestii assistance

Assistance jest jedną z opcji dodatkowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Jego podstawą jest holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe tworzy swoje warianty, wśród których mogą wybierać klienci. Co w takim razie proponuje ERGO Hestia?

Assistance w razie wypadku w ERGO Hestia

Tak jak zostało to już wspominane wyżej fundamentem assistance jest holowanie pojazdu. ERGO Hestia już w podstawowej wersji (najprostszej) zapewnia swoim klientom taką usługę, które obejmuje:

– W Polsce do 500 km od miejsca zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego;

– Za granicą do 250 km.

Ważne! Limity łączą się. Oprócz samego, wskazanego już holowania, klient, który wybierze ten wariant assistance w zakresie proponowanych usług ma również:

– Pojazd zastępczy: z limitami dni wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia; 

– Transport przyczepy; 

– Odbiór i dostarczenie pojazdu; 

– Kontynuacja podróży do 100 km;

– Inne, takie jak: próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, opieka psychologa, parking strzeżony (do 300 zł), zakwaterowanie (do 3 dni), złomowanie, zmiennik kierowcy, transport ubezpieczonego oraz roweru. 

W każdym z wymienionych przypadków mogą wystąpić dodatkowe limity i ograniczenia, niż te już wskazane, dlatego każdorazowo warto przed zawarciem umowy zapoznać się z OWU, tak aby być świadomym, jaką mamy ochronę. Jako że assistance ERGO Hestia w razie wypadku jest podstawowym wariantem, towarzystwo to w swoich OWU wymienia zdarzenia, które dają prawo do skorzystania z tej opcji. Wśród nich wymienia się przede wszystkim zderzenie się pojazdów, nagłe zetknięcie się pojazdu ze zwierzętami czy osobami, a także innymi rzeczami, wandalizm, pożar, wybuch, itp. oraz kradzież pojazdu lub jego części.

Assistance w razie awarii w ERGO Hestia

Kolejną opcją proponowaną przez ERGO Hestia w zakresie assistance jest awaria. Zakres ten jest bardzo podobny do tego, który obejmuje wypadek. Różnica występuje zazwyczaj w limitach. Dotyczy to:

– Pojazdu zastępczego: zakres jak w wariancie “wypadek”, ale możliwe jest skorzystanie nie więcej niż 2 razy w ciągu okresu ubezpieczenia;

– Holowania pojazdu, transportu przyczepy, odbioru i dostarczenia pojazdu: zakres jak w wariancie “wypadek” ale możliwe jest skorzystanie nie więcej niż 2 razy w ciągu okresu ubezpieczenia;

W pozostałych przypadkach zakresowych limity są takie same.

Klienci ERGO Hestia mają więc możliwość skorzystania z assistance wypadek lub assistance awaria, ale również mogą te dwa warianty połączyć.

Assistance TURBO w ERGO Hestia

ERGO Hestia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i proponuje rozszerzenie tych pakietów. Zakresowo są one bardzo podobne, ale limity znacznie już zwiększone. Główny przykładem może być holowanie pojazdu, które w Polsce jest bez limitu km, a w Europie do 1 500 km. Ważne jest, że limity się łączą.