Ubezpieczenie domu i mieszkania w ERGO Hestii

ERGO Hestia jest jedną z najpopularniejszych firm obecnie działających na rynku ubezpieczeniowym. Swoim klientom proponuje szereg różnorodnej ochrony. Dlatego to właśnie tutaj klienci mogą skorzystać z kompleksowej ochrony, od ubezpieczenia pojazdu, poprzez mieszkanie czy dom, aż do życia i zdrowia. Oczywiście stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ale na popularności zyskuje również ubezpieczenie mienia, a dokładnie polisa mieszkaniowa. Co zatem w tej kwestii proponuje ERGO Hestia swoim klientom?

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

ERGO Hestia tak, jak i inne towarzystwa ubezpieczeniowe w przedmiocie polisy mieszkaniowej, oprócz samej nieruchomości w postaci domu, mieszkania czy szeregówki proponuje swoim klientom również opcje dodatkowe. Wśród nich można wymienić:

– Budynek gospodarczy (znajdujący się na posesji);

– Wyposażenie (nazywane również jako ruchomości domowe lub mienie ruchome);

– Rzeczy osobiste;

– Antyki, kolekcje, dzieła sztuki;

– Architektura ogrodu.

I wariant polisy mieszkaniowej

ERGO Hestia w kwestii polisy mieszkaniowej, podobnie jak w innych przypadkach, daje możliwość wyboru swoim klientom zakresu zgodnie z proponowanym wariantem. Możliwości wyboru jest 3. Każdy kolejny zawiera w sobie dodatkowe ryzyka, dzięki czemu ochrona ta staje się pełniejsza. W tym podstawowym można wyróżnić ubezpieczenie od:

– Od ognia i zdarzeń losowych; 

– Od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

W dodatkowych usługach, których koszt wykonania pokrywa ERGO Hestia wyróżnia się wymianę zabezpieczeń w ubezpieczeniu mienia od kradzieży, usunięcia pozostałości po szkodzie oraz powołanie rzeczoznawców do oceny skutków szkody.

II wariant polisy mieszkaniowej

W kolejnym — II wariancie, oprócz już wyżej wskazanych punktów dołożone są następująco rozszerzenia:

– Ubezpieczenie mienia od przepięć i rozmrożeń; 

– Ubezpieczenie mienia od wandalizmu; 

Z kolei w dodatkowych usługach dołożone zostało poszukiwanie przyczyn szkody – w ubezpieczeniu mienia od ognia i zdarzeń losowych.

III wariant polisy mieszkaniowej

Ostatnim możliwym do wyboru wariantem jest opcja III. Jest to najszerszy pakiet, który oprócz ryzyk wskazanych w I i II wariancie zawiera dodatkowo:

– Wszystkie zdarzenia, które nie są wyłączone od odpowiedzialności w OWU; 

– Ubezpieczenie mienia od również kradzieży zwykłej. 

Wariant ten nazywano jest wariantem all risk. Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje niemalże wszystkie ryzyka, które oczywiście nie są wyłączone od odpowiedzialności. Warto jednak zapoznać się każdorazowo z OWU, aby być w pełni świadomym, w jakich okolicznościach taka ochrona będzie nas obowiązywać.